Rentestandskorting

Rentestandskorting

Rentestandskorting is een vorm van winstdeling, die gebruikt maakt van de actuele marktrente. De premies van een pensioenverzekering worden door de verzekeraar veelal vastgesteld met behulp van een rekenrente. Als de verzekeraar meer rendement maakt, kan een deel van dit overrendement worden teruggegeven. Meestal is het rendement gekoppeld aan het u-rendement. Hoe de verzekeraar de marktrente bepaalt, legt de verzekeraar vast in de uitvoeringsovereenkomst.

Overige vormen van winstdeling

De overige vormen van winstdeling zijn op basis van het u-rendement, op basis van overrentewinstdeling, op basis van marktrentekorting, op basis van technische winstdeling en op basis van een gesepareerd beleggingsdepot. De adviseurs van pensioen.com kunnen helpen bij het adviseren over de mogelijke winstdelingsvormen bij een collectief pensioen.

Offerte collectief pensioen