Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst is het contract tussen de werkgever en die pensioenuitvoerder. De duur van een uitvoeringsovereenkomst is meestal 5 jaar.

Afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder

In de uitvoeringsovereenkomst van een pensioenregeling staat beschreven wat is overeengekomen tussen beide partijen. Bijvoorbeeld de verplichtingen voor de werkgever van het aanmelden en afmelden van deelnemers aan het pensioen. In deze overeenkomsten staan ook de afspraken over de kosten van de regeling. 

Advies over de collectieve pensioenregeling