Salaris-/diensttijdregeling

Salaris-/diensttijdregeling

De salaris-/diensttijdregeling is een pensioenregeling waarbij de pensioenopbouw bepaald wordt door het aantal dienstjaren, de hoogte van het salaris en het opbouwpercentage. Voorbeelden zijn eindloonregeling en de middelloonregeling.

Verschil tussen salaris/diensttijd en beschikbare premie

Bij een salaris-/diensttijdregeling is de hoogte van het pensioen afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever. Bij een beschikbare premieregeling stelt de werkgever een premie beschikbaar aan zijn werknemer voor de pensioenopbouw. De hoogte van het pensioen hangt af van de beschikbaar gestelde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten.

Offerte advies over keuze pensioenregeling