Staffel

Staffel

Deelnemers aan een beschikbare premieregeling mogen pensioen opbouwen tot een bepaalde hoogte, passend bij het loon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van premiestaffels. Zo’n staffel bestaat uit een reeks van percentages van het pensioengevend loon die per leeftijdsklasse mogen worden ingelegd. Deze percentages lopen geleidelijk op, omdat de premie-inleg van een jongere deelnemer langer kan renderen dan de premie-inleg van een oudere deelnemer.

Staffelbesluit

De Belastingdienst maakt afspraken over staffels bekend in het staffelbesluit. Hierin worden regels vastgelegd voor het berekenen van de pensioenopbouw bij een premieregeling. Bij deze regeling wordt jaarlijks een premie gestort in een pensioenpot. Het staffelbesluit bevat regels voor het bepalen van de maximale premie-inleg voor deze pensioenregeling, gebaseerd op een bepaalde staffel. De premies die boven de maximumgrens uitkomen, worden gezien als belastbaar loon.

Waarom is staffelbesluit belangrijk?

Het staffelbesluit is van belang voor werkgevers die een beschikbare premieregeling aanbieden aan hun werknemers en voor werknemers die deelnemen aan deze regeling. Het zorgt ervoor dat de pensioenopbouw binnen bepaalde grenzen blijft, wat vanuit fiscaal oogpunt belangrijk is.

Wijziging regels staffels in Wet toekomst pensioenen

De staffels veranderen waarschijnlijk met de Wet toekomst pensioenen. Het uitgangspunt is namelijk dat straks voor iedere deelnemer hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie geldt.

Advies pensioenregeling