CDC-regeling

CDC-regeling

Collective Defined Contribution (CDC) wordt ook wel collectieve beschikbare premieregeling genoemd. Dit is een pensioensysteem waarbij de werkgever zich er uitsluitend toe verplicht een vaste premie te betalen. De werkgever is niet verantwoordelijk voor het aanvullen van eventuele premie- of dekkingstekorten. Het verschil met een individuele beschikbare premieregeling is dat het collectieve element bewaard blijft.

Defined contribution en defined benefit

Bij Defined Benefit (DB) wordt een pensioen toegezegd. Dit pensioen wordt (zoveel mogelijk) zeker gesteld. Bij Defined Contribution (DC) wordt de pensioenpremie toegezegd. Vooraf is niet zeker wat het uiteindelijke pensioen gaat worden.

De middelloon- en eindloonregeling zijn voorbeelden van DB. De beschikbare premieregling is een voorbeeld van DC. De werkgever heeft bij DC meer zekerheid over de kosten. Deze vorm neemt de laatste jaren snel toe in populariteit. 

Advies over de pensioenregeling