Pensioenregeling

Pensioenregeling

Bent u op zoek naar de best passende pensioenregeling voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u al een pensioenregeling heeft waarvan het contract afloopt of omdat u overweegt voor het eerst een regeling voor uw werknemers op te starten. Dan is het heel belangrijk dat u hiervoor onafhankelijk en duidelijk advies krijgt. Wij geven dit advies graag.

Offerte aanvragen voor de pensioenregeling

Kies een pensioenregeling die past bij uw bedrijf

U kunt kiezen voor een regeling op basis van middelloon of op basis van beschikbare premie.

  • De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling, waarbij de werkgever een premie beschikbaar stelt aan zijn werknemer voor de pensioenopbouw. Aan de hand van een percentage van het salaris of de pensioengrondslag wordt meestal de premie bepaald. De hoogte van het pensioen hangt af van de beschikbaar gestelde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten.
  • De middelloonregeling is een salaris-/diensttijdregeling. De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever. De werknemer ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat hij of zij verdient door de jaren heen.