PPI

PPI

PPI staat voor premiepensioeninstelling. Dit is een instelling waar u als werkgever de pensioenregeling van uw onderneming kan onderbrengen. Dit kan alleen als het een beschikbare premieregeling betreft, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. De hoogte van het totaalbedrag hangt af van de hoogte van de inleg en de het beleggingsrendement.

Risico's dragen

PPI’s mogen geen risico’s dragen. Dat betekent dat ze geen minimaal opgebouwd bedrag mogen garanderen en niet zelf mogen verzekeren. Als een werkgever het nabestaandenpensioen mee wil verzekeren, of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, dan zal dit bij een verzekeraar ondergebracht moeten worden. Vaak kan de PPI het via zo’n uitbestedingsconstructie wel aanbieden.

Pensioenuitkering aankopen bij pensioenverzekeraar

Een PPI mag alleen pensioen opbouwen, niet uitkeren. Op het moment dat de werknemer met pensioen gaat, moet deze met het eindkapitaal een levenslange uitkering bij een pensioenverzekeraar aanschaffen.

Voordelen PPI

Het vaste premiebedrag en het feit dat de werknemer zelf de regie heeft over het eigen pensioen, ervaren veel werkgevers als een voordeel. Daarnaast PPI’s doorgaans een korte opzegtermijn waardoor het eenvoudig is om over te stappen naar concurrenten met lagere kosten. Dit maakt een PPI uiterst flexibel. Verder is deelname aan een PPI is relatief eenvoudig. Het administratieproces is transparant en de gegevens zijn zowel voor de werkgever als de werknemer altijd online beschikbaar. Ook is het mogelijk om de pensioenregelingen uit te voeren naar het buitenland.

Keuze tussen PPI en pensioenverzekeraar

Biedt u een beschikbare premieregeling aan of wilt u dat gaan doen? Is een PPI dan interessant voor u? Wij bespreken graag uw wensen en verwachtingen met u en maken vervolgens een marktverkenning. Daarbij nemen we alle voor- en nadelen mee van de verschillende mogelijkheden. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken tussen een PPI en een pensioenverzekeraar.

Advies over keuze pensioenuitvoerder aanvragen