Vergelijken beschikbare premieregelingen pensioen

Vergelijken beschikbare premieregelingen pensioen

Maandag 14 februari 2022

Vergelijken beschikbare premieregelingen, hoe doe je dat?

Steeds meer bestaande pensioenregelingen worden omgezet naar beschikbare premieregelingen. Niet een bepaalde pensioenuitkering is de afspraak, maar een bepaalde beschikbare premie. Werkgevers kiezen hiervoor om de regeling betaalbaar te houden en vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten. Maar hoe kiest u de juiste aanbieder? Wij helpen werkgevers met vergelijken van de beschikbare premie pensioenregeling.

Hoe werkt de beschikbare premieregeling?

De beschikbare premieregeling wordt ook wel premieovereenkomst genoemd. Het is een pensioenregeling waarbij de werkgever vooraf een premiebedrag toezegt. Het premiebedrag wordt jaarlijks in een polis bij een verzekeraar gestort. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de beschikbaar gestelde premie en het rendement dat de verzekeraar met de premie behaald heeft. Het bereikte kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering.

Hoe vergelijkt u pensioenuitvoerders voor de beschikbare premieregelingen?

De volgende punten zijn heel belangrijk bij het maken van uw keuze:

  • Beleggingsresultaten
  • Kosten, zoals de doorlopende beleggingskosten
  • Pensioencommunicatie

Beleggingsresultaten life cycle beleggen

Vaak wordt de ingelegde premie belegd door de pensioenuitvoerder. Het beleggingsrisico ligt bij de deelnemer, de werknemer. De premie wordt meestal belegd met als systeem life cycle beleggen. Daarin neemt het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum nadert. De uiteindelijke  hoogte van het pensioen wordt bepaald door het rendement tót de pensioendatum en de rentestand en  levensverwachting óp de pensioendatum.  

Op voorhand kan nooit een garantie gegeven worden over de beleggingsresultaten. Natuurlijk is het goed de resultaten uit het verleden te beoordelen, maar net zo belangrijk is het om te kijken naar de beleggingsstrategie en inrichting van de life cycle. Het gaat bijvoorbeeld om deze punten:

  • Inrichting van de life cycle (hoe risicovol is de default die de meeste deelnemers kiezen)
  • Gekozen strategie en helderheid daarvan
  • Afbouw van de risico’s naarmate de pensioendatum nadert (geleidelijk of meer trapsgewijs)
  • Aantal life cycles waaruit gekozen kan worden

Kosten, zoals de doorlopende beleggingskosten

In een beschikbare premieregeling worden de kosten voor partnerpensioen en arbeidsongeschiktheid en administratie apart in rekening gebracht. De beleggings- en beheerkosten worden meestal verrekend met het opgebouwde pensioenkapitaal.

De impact van met name de doorlopende beleggingskosten op het uiteindelijke pensioenkapitaal kan zeer fors zijn. Het is goed om de kosten bij de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor u als werkgever, maar wij kunnen u hier heel goed bij ondersteunen. De manier van communiceren door de pensioenuitvoerder is echter ook belangrijk. Hoe duidelijk is de informatie die het pensioenfonds, de ppi of de pensioenverzekeraar beschikbaar stelt voor u en de deelnemers aan de pensioenregeling?

Uw keuze voor de pensioenuitvoerder van de beschikbare premieregeling

Door de pensioenuitvoerders te vergelijken op de genoemde punten (beleggingsresultaten, kosten en pensioencommunicatie) kunt u de juiste pensioenregeling kiezen. Als u ons inschakelt voor pensioenadvies, krijgt u altijd een duidelijke analyse van de verschillende aanbieders. Zo kunt u een goed geïnformeerde keuze maken zonder dat u alle documenten en cijfers uit moet pluizen, want dat doen wij voor u.

Offerte pensioenadvies aanvragen

Offerte pensioenadvies aanvragen